Ликовна изложба „Вода“

Чланови Еко-школе изразили су своје ставове у вези са загађивањем и очувањем важног животног ресурса – воде. Учинили су то помоћу цртежа, а најуспешније смо у мају 2022. изложили на паноу Еко-школе.