Jezički School Gaming

Наставници језика А. Ђорђевић (енглески), Т. Дамњановић (немачки), С. Марковић (рукски) и Б. Кнежевић (српски) организовали су 22. јуна 2022. за све ученике петог разреда заједничку активност под именом Jezički School Gaming: ученици су играли језичке игрице у алату Wordwall на три нивоа. Сваки ниво је био другачији и поређани су по тежини. У свакој игрици ученици су могли наћи питања из српског, енглеског и немачког/руског језика. Ова питања су сачињена према програму за пети разред, а међу њима је извршена корелација. Намењена су свим ученицима.

Циљ ове активности је популаризација учења језика на начин близак ученицима, као и интегративни вид учења језика.

У овом школском гејмингу учествовало је 25 ученика из свих одељења петог разреда. Постигли су следеће резултате:

Први ниво, немачки као други страни језик: Страхиња, Лена Јовановић 5/1 и Новак Стојановић 5/1

Први ниво, руски као други страни језик: Ађела Симић 5/1, Кристина Петровић 5/4 и Анђелија Ђурић 5/2

Други ниво, немачки као други страни језик: Маша Михајловић, Лена Јовановић 5/1, Страхиња

Други ниво, руски као други страни језик: Анђела Симић 5/1, Анђелија Ђурђић 5/2, Леа Николић 5/2

Трећи ниво, немачки као други страни језик: Страхиња, Маша Михајловић и Анђелка Симић 5/1.

Трећи ниво, руски као други страни језик: Кристина Петровић 5/4, Анђела Симић 5/1 и Анђелија Ђурић 5/2