Представљање пројекта „Дигитализација за све“

Координатор пројекта „Дигитализација за све“ Биљана Кнежевић представила је пројектне задатке Одељенском већу 29. јуна 2022. и Наставничком већу 6. јула 2022. године. Овај пројекат ће финансирати организација Erasmus+, а биће реализован у сарадњи са националним оператером Фондације Темпус.

Чланови Наставничког већа упознати су са циљевима пројекта, дестинацији мобилности, програмом имплементације и ширења пројекта, као и начином одабира колега који ће ићи на мобилност. Ову фазу пројекта реализоваће Тим за пројекте и маркетинг.

Пројекат „Дигитализација за све“ започиње са реализацијом у августу 2022. и трајаће до јануара 2024. године. Аутори пројекта су Биљана Кнежевић и Бранка Митровић Јосиповић.