Пројектна настава из географије „Бање Србије“

Пројектна настава из географије „Бање Србије“ реализована је у одељењима 8/2 и 8/4 у периоду 1–19.11.2021. године. Ученици су групним радом истраживали према задацима о бањама Србије, анализирајући географски положај бања, особине, минерални састав и лековитост вода.

Ученици су позитивно вредновали туристичке атракције бања, природне и антропогене вредности које се налазе у околини тих бања. Сви ученици су веома активно и заинтересовано учествовали у реализацији пројектне наставе.

Организатор ове пројектне наставе је наставница географије Снежана Трнавац.