Угледни час

Одржан угледни час „Мрав добра срца“ Бране Црнчевића


У прилогу можете погледати ову игролику презентацију и фотографије са часа.

Учитељица 4/3 Марина Бајагић одржала је 14. маја 2021. године веома успешан угледни час из српског језика. Обрађена је наставна јединица „Мрав добра срца“ Бране Црнчевића. Часу су присуствовале учитељица Милана Ђурић, психолог Бранка Митровић Јосиповић и наставница српског језика Биљана Кнежевић.

На почетку часа дечју пажњу привукла је асоцијација-загонетка, чије решење је упућивало на кључни појам из наслова дела, након чега су се ученици упознали и са подацима о писцу. Непознате речи су објаснили једни другима, изнели своје утиске о песми и – игра је могла да почне!

Уз помоћ презентације са играма из ТВ квиза „Слагалица“ остварена је унутарпредметна и међупредметна повезаност овог књижевног дела са математиком, природом и друштвом, ликовном и музичком културом, као и општом културом. Добро осмишљеном игром, вођени вештом учитељицом, ученици су разумели свет уметничког дела и поступке јунака. Повезали су их са својим искуством и изнели поруке дела. Ученици су на овом динамичном часу изражавали своје ставове, анализирали, закључивали, постављали питања, повезивали и – уживали!

У завршном делу часа обављена је и синтеза свега реченог и задат креативни домаћи задатак: илустровати песму у 4 слике. Ученици и колеге изразили су своје мишљење о часу порукама које су оставили на табли.