Атом у очима седмака

Ученици седмог разреда показали су да могу успешно да стекну теоријско знање о структури атома и преставе га уз помоћ истраживачког духа на креативан начин.

На часовима пројектне наставе из хемије под називом „Наши модели су другачији“, уз помоћ наставника, успешно су изразили своје идеје од којих су настали најразличитији модели атома елемената као продукти рада.

У њихову спретност, креативност и знање можемо се и сами уверити, јер је изложба радова представљена у холу наше школе.

Реализатор и креатор пројектне наставе је Душанка Јочић, наставних хемије.