„Село или град“, пројекна настава из географије

Ученици 6/2 и 6/4 у периоду одвијања онлајн наставе 1-18. децембра 2020. продубили су своја знања о већ познатој теми и успешно реализовали пројектну наставу изучавајући сеоска и градска насеља. На часовима путем гугл мита размењивали су искуства и презентовали радове. Пре тога обавили су истраживање, потом анализирали положај, типове и функције насеља, начин живота у селу и граду, предности и недостатке истих. Резултати њиховог рада су презентације, плакати и макете.

Реализатор ових часова је наставница географије Снежана Трнавац.

У прилогу можете видети њихове презентације.


Најстарија насеља у нашој земљи

Неготин

Сирогојно