Пројекат „Оснаживање породице“ и у овој школској години

У периоду 12.11.2019-24.12.2019. успешно је реализован пројекат „Оснаживање породице“, подржан од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат су у оквиру седам радионица реализовале Ивана Радичевић, Лидија Влајковић, Зорица Јовић, Горана Радивојевић и Љиљана Опачић. Овај пројекат обухватио је двадесеторо родитеља и дванаесторо деце. Радионице су биле намењене родитељима, ученицима и породицама.

Програм је постигао одличне ефекте, јер је допринео развоју и поштовању расне, националне, културне, језичке, верске, полне и узрасне равноправности и толеранције.


Програм „Оснаживање породице“ реализован је у ОШ „Десанка Максимовић“ у периоду 12.11 – 24.12.2019. године. Програм је реализован у седам сесија у континуитету, тј. седам недеља, у трајању по 3 сата. У оквиру сесије недељно су се реализовале три радионице. Радионице за младе и родитеље су реализоване паралелно, у другом сату групе су спојене. Породичне радионице су реализоване са родитељима и младима заједно. Након сваке радионице је организовано послужење за све учеснике програма.

Програм је препоручен од МПНТР.

Програм су реализовали:

  1. Зорица Јовић
  2. Горана Радивојевић
  3. Лидија Влајковић
  4. Ивана Радичевић
  5. Љиљана Опачић

Реализатори програма: Зорица Јовић, Горана Радивојевић, Лидија Влајковић и Ивана Радичевић су едуковане за реализацију програма. Љиљана Опачић је реализовала активности у оквиру потреба теничке подршке. Све активности у оквиру радионица су реализоване предвиђеним програмом пројекта.

Реализоване радионице и број присутних учесника

Р.бр. Датум реализације Име и презиме реализатора Број присутних млади Број присутних родитељи
1. 12.11.2019. 1. Зорица Јовић
2. Горана Радивојевић
3. Лидија Влајковић
4. Ивана Радичевић
12 20
2. 19.11.2019. 1. Зорица Јовић
2. Горана Радивојевић
3. Лидија Влајковић
4. Ивана Радичевић
12 16
3. 26.11.2019. 1. Зорица Јовић
2. Горана Радивојевић
3. Лидија Влајковић
4. Љиљана Опачић
12 19
4. 03.12.2019. 1. Зорица Јовић
2. Горана Радивојевић
3. Лидија Влајковић
4. Љиљана Опачић
12 18
5. 10.12.2019. 1. Зорица Јовић
2. Горана Радивојевић
3. Лидија Влајковић
4. Љиљана Опачић
12 16
6. 17.12.2019. 1. Зорица Јовић
2. Горана Радивојевић
3. Лидија Влајковић
4. Љиљана Опачић
12 19
7. 24.12.2019. 1. Зорица Јовић
2. Горана Радивојевић
3. Лидија Влајковић
4. Љиљана Опачић
12 20


РЕАЛИЗАЦИЈА РАДИОНИЦА

Радионице за родитеље

Родитељи су уоквиру програма упознати са начинима за помоћ деци како би тинејџерске изазове превазишли на лакши начин. Научили су какав је значај показивања љубави и постављања граница и како да подржавају циљеве своје деце. Говорило се о значају кућних правила. Родитељи су тренирали коришћење реченица „Ја“ у комуникацији са децом и начин како да схвате дете у овом периоду. Научили су зашто је важно да примете ствари које њихова деца добро раде. Научили су како да користе листу бодова на основу које ће деца да зараде неке привилегије или награде. Разговарало се томе како се примењују последице које су адекватне и разумне у ситуацијама када деца имају проблеме. Вежбали су како да слушају тинејџере када заиста имају проблем и како да им помогну да задовоље своје потребе на здрав начин. Научили су механизме како могу да заштите своје тинејџере од злоупотребе дроге и алкохола и да им помогну да се ангажују у школи. Написали су писма својој деци.

Радионице за ученике

Ученици су разговарали о својим циљевима за будућност и корацима које треба предузети да се циљеви остваре. Кроз мапу блага су показали своје циљеве. Деца су учила начине како да схвате своје родитеље. Научили су да разумеју да су одрасли људи који имају и своје сопствене бриге и стресове. Научили су да препознају знаке да се налазе под стресом и неке здраве начине како да се носе са стресом. Научилису да да када поштују правила и понашају се са поштовањем , онда све иде у њихову корист. Схаватили су да правила не важе само за тинејџере већ важеи за одрасле. Вежбали су механизме како се носити са вршњачким притиском. Извежбали су шта могу да кажу другу или другарици када неће да их послушају и како да избегну проблем.

Радионице за породице

Родитељи су са својом децом разговарали о мапи блага и дечијим циљевима, децу упознали са циљевима које су они имали када су били млади. Разговарали су о позитивним тј. јаким странама једних и других, бака, дека и породице у целини. Све породице су биле креативне и направиле сјајна породична стабла. Вежбали с у како се воде породични састанци. Разговарало се о привилегијама и наградама које деца воле да зараде и о забавним породичним активностима којима се могу посветити. Размишљали су до којих вредности њихова породица држи и направили су породични штит који приказује те вредности. Одржали су заједнички родитељски састанак вежбајући правила.

ЗАПАЖАЊА РЕАЛИЗАТОРА ПРОГРАМА

Сматрамо да је програм утицао на усвајање знања и вештина код деце и родитеља у вези са заштитом од злоупотребе психоактивних супстанци, заштитом од насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања. Сматрамо да је програм допринео развоју и поштовању расне, националне, културне језичке, верске, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости.

Уверени смо да су учесници програма оснажени у циљу неговања моралних вредности у свом понашању. Ученици су оснажени да се одупру вршњачком притиску.

Мишљења смо да је програм „Оснаживања породице“ потребно реализовати у раду са што већим бројем породица и у наредном периоду.