Пројектна настава из српског језика у 6/3 „Заједно смо јачи“

Ученици 6/3 у септембру и октобру школске 2018/19. учествовали су у Пројектној настави „Заједно смо јачи“ и обрадили домаћу лектиру – пет авантуристичких романа. Аутор и координатор овог пројекта је наставник српског језика Биљана Кнежевић. Јавни час на коме су показани резултати ове наставе одржан је 26. октобра 2019.

Часу су присуствовали Славица Ћуковић, наставник српског језика, Драгана Радека, наставник техничког и технологије, Светлана Милентијевић, наставник енглеског језика, директорка Катарина Стјепановић и представници ИО „Луне“.

Пројектна настава одвијала се у следећим фазама:

 1. обучавање ученика како да користе гугл налог, како да напишу имејл и служе се гугл учионицом;
 2. наставник је преко школског блога понудио седам авантуристичких романа који говоре о дечјим дружинама (у складу са резултатима анкете бирала сам романе који имају око 100 страница);
 3. ученици бирају роман који желе да прочитају;
 4. у складу са избором деле се на групе, добијају задатке, дискутују и успоставља се заједно инструмент вредновања;
 5. истреживачки рад у оквиру групе;
 6. онлајн контакт са наставником, који даје упутства и предлоге побољшања;
 7. ученици самостално истражују у оквиру својих задатака – корелација са другим предметима;
 8. представљају свој рад на часу домаће лектире;
 9. провера постигнућа у пликерс алату;
 10. јавни час за родитеље и експерте;
 11. вредновање рада и дискусија;
 12. последњи продукти су вести на школском блогу „Десанкина“ читалачка дружина и школском ученичком часоппису „Сусрети“.

Ученици су представили романе: Дечаци Павлове улице, Тајна седморка – У циркусу, Магареће године, Пет пријатеља у невољи, Тајно друштво ПГЦ и Орлови рано лете.

Циљеви (развој одговорности за заједничка постигнућа, развој социјализације, читалачких навика и вештина, дигиталних компетенција за самообразовање, овладавање стандардима за крај осмогодишњег школовања) и исходи (ученици вреднују заједничке и сопствене резултате, вреднују поступке књижевних јунака, говоре јасно поштујући књижевну норму, аргументовано износе ставове, читају са разумевањем, наводе личну добит од читања, проналазе информације и критички се служе, управљају својим гугл налогом у функцији образовања, одређују елементе књижевног дела и уочавају одлике књижевних јунака) остварени су.