У 5/4 одржана пројектна настава „Одговоран за своју планету 2“ из српског језика

Еколошки мотиви – дечија поезија

Пројектна настава из српског језика у оквиру прокекта „Одговоран за своју планету 2“ у 5/4 реализована је у мају. Координатор је наставнца Дубравка Јеремић. Ученици су подељени у групе и добили задате мотиве из екологије, које је требало да употребе у песми, а након тога и да представе свој рад на паноу или у електронској форми. Свака песма морала је да има онолико строфа колико и чланова у групи. Били су веома ангажовани и креативни, сваки појединац је дао свој допринос, што се и видело на представљању 13, 14, 15. и 16. маја 2019.

Ученици су подељени у групе. Групе су организовали сами ученици уз мање сугестије предметног наставника. Услов је био да групе буду мешовите. Свака група је добила задатак да напише песму у којој ће употребити неке од следећих мотива: планета, брига за планету, рециклажа, боје, екологија, природни ресурси, смеће, очување планете и слично. Број строфа у песми је требало да одговара броју чланова групе. Такоће, било је неопходно да се песма илуструје одговарајућим паноoм или дигитално, зависно од афинитета групе. Једна група се определила за дигиталну презентацију, друге за паное. Групе су радове презентовале 13, 14, 15 и 16. маја. Приликом представљања сваки члан групе је био ангажован. Евалуација пројекта урађена је 17. маја.

Евалуација: Ученици су показали ентузијазам и приступили ангажовано пројекту. Оформили су групе, у којима је владао тимски дух. Улога предметног наставника је била првенствено саветодавна и координаторска. Ученици су имали експертску помоћ (углавном родитељи).