Недеља дигиталних вештина на часовима технике

Сви ученици од петог до осмог разреда на часовима техничког и технологије од 28. марта до 3. априла, у оквиру тематске настава која је посвећена јачању дигитланих вештина, остварили су предвиђене исходе - подсетити су се како је неопходно правилно и безбедно користити ИКТ уређаје и користили их у образовне сврхе. Ученици су учитавали qr кодовима едукативне игрице и тако оснаживали своје знање на забаван начин. Координатор ових часова је наставница техничког и технологије Драгана Радека.

Овде се налазе фотографије са ових часова.
Овде се налазе игрице које су ученици играли на часовима.

Савети које би ученици са ових часова могли да пренесу својим вршњацима су:

  • никад не користи мобилни телефон ни таблет док су на пуњачу
  • не остављај преко ноћи мобилни телефон или таблет да се пуни у близини твог кревета.

Посебан акценат је стављен на то да сваки од ових уређаја треба користити и у образовне сврхе. Ученици су на овим часовима користили своје мобилне телефоне и путем qr кодова играли игрице које су им помогле да обнове пређено градиво. Ученици су били врло активни и успешни у решавању постављених задатака.