Пројекат „Знањем против насиља“

У току првог полугодишта 2018/19. године у нашој школи реализован је пројекат „Знањем против насиља“, који је за циљ имао превенцију против дигиталног насиља.

У оквриру пројекта одржане су радионице са члановима Вршњачког тима, који је учествовао у изради Кодекса понашања на интернету ОШ „Десанка Максимовић“. У току првог полугодишта презентован је и промовисан. Чланови Тима одржали су више предавања родитељима, наставницима и ученицима, у којима су их информисали о начинима реаговања на дигитално насиље.

Креиран је и Водич за ученике, а материјал промовисан у школи и на сајту. Крајњи резултат је већа информисаност ученика, наставника и родитељима о нивоима дигиталног насиља, као и конкретним саветима шта предузети уколико сте жртва или сведок.

Power Point презентација