ЕКО-ШКОЛА "Десанка Максимовић"


О међународном програму еко-школа: Ко нас заступа у међународној заједници?

Организација Амбасадори одрживог развоја и животне средине има улогу Националног оператера за Србију и једина је овлашћена организација из наше земље за спровођење програма “Фондације за едукацију у области животне средине” – Foundation for Environmental Education – FEE у Србији

Која школа се назива Еко-школом?

Еко-школе представљају мрежу образовно-васпитних институција које подстичу младе људе да се активно укључе у бригу о животној средини. Иницијатива почиње у учионици, а затим се шири на читаву школу и на крају подстиче промене у широј локалној заједници. Kроз овај програм, млади се оснажују да имају право гласа у начину управљања заштитом средином најпре у својим школама, али и шире у породицама и локалној заједници.

Кораци у приступу овој организацији

Да бисте постали Еко-школа, потребно је да реализујете неколико корака:
1. Оснивање Еко-одбора школе
2. Оцена стања животне средине
3. Израда програма рада
4. Праћење стања и оцењивање
5. План према наставном плану и програму
6. Обавештавање јавности
7. Означавање и оглашавање програма у школи


Актуелности


Погледајте све вести "Еко школе" »»»


Приручник за еко-школе

Планета
(оцена стања)

Планета наша зелена,
Свима драга и велика!
Пуна поља и ливада,
Напустити је нећемо никада.

Али шта јој се дешава?

Гуши је фабрика,
Дим из димњака,
А ту је и ђубре из рибњака.

Шуме секу увелико,
Рачуна не води нико.
Озона нам фали толико
Да рупа има онолико.

Воде више нису плаве,
У ђубрету се гуше рибље главе.
Ни чамац проћи водом не може,
Јер се флаше на површини множе.

Шта да учинимо?

Kад сунце сија и небо се плави,
Изађи напоље, трчи по трави!

Радно место спремај и кад редар ниси.
Изговора немаш, одговоран ти си!

Лименке, флаше и папир не бацај,
Већ рециклажом свој новац враћај!

Сва деца „Десанке“ дижу сада глас:
„Помозимо природи за сопствени спас!
Унесимо ЕKО у наше животе,
Чувајмо природу и њене лепоте!“


Приоритетне области

2018/19.

Животна средина изван школе

2019/20.

Увођење здраве хране у школски живот

2020/21.

Увођење здраве хране у школски живот

2021/22.

Вода

2022/23.

Животна средина у школи


Документа

Планови

  • План рада за школску 2019/2020.
  • Извештаји

  • Извештај о раду за школску 2020/2021.
  • Извештај о раду за школску 2019/2020.
  • Извештај о раду за школску 2018/2019.
  • Чланови

  • Еко одбор за пано 2020/2021.
  • Еко патрола за пано 2020/2021.
  • Еко патрола за пано 2019/2020.
  • Еко патрола за пано