header slogan box

Шта је Едмодо?

Едмодо је друштвена мрежа намењена наставницима и ученицима. Даје могућности отварања наставничких, ученичких и родитељских налога, креирања група, дељења докумената, праћења рада ученика или одређене групе и међусобног сарађивања. >>>

Линкови

Техничка помоћ

За помоћ око рада на Едмодо платформи обратите се својим предметним наставницима или наставници техниког и информатичког образовања Драгани Радеки.