Припремна настава из историје

Наставник:
Зорица Јовић

Датум Време
9.5.2019. одржано
15.5.2019. одржано
23.5.2019. одржано
27.5.2019. одржано
3.6.2019. (8.00)
4.6.2019. (17.35)
5.6.2019. (8.45)
5.6.2019. (10.00)
6.6.2019. (14.45)
7.6.2019. (8.45)